Și a doua rectificare bugetară se face în favoarea serviciilor secrete și a parlamentarilor! Iată de ce

paine taiata sriMinisterul de Interne, Senatul, Camera Deputaților, SRI, SIE și STS vor primi, din nou, suplimentări bugetare la a doua rectificare din 2013. În schimb, vor fi tăiate bugetele ministerelor Muncii, Dezvoltării, Mediului, Transporturilor, Economiei, Agriculturii, Sănătății, Societății Informaționale și Apărării.

Premierul Ponta susține că rectificarea este necesară pentru plata salariilor „pentru toate instituțiile unde s-a calculat greșit de la început sau unde au fost situații speciale”. „Cred că cei mai mulți bani îi dăm la Ministerul de Interne, pentru că s-au angajat noile promoții”, a spus Ponta, citat de Mediafax. Asta e: servicii speciale, situații speciale, plăți speciale. Și la prima rectificare bugetară, de la finele lunii iulie, tot serviciile au fost principalele beneficiare și tot de la Muncă, Transporturi și Agricultură s-a tăiat.

Și Senatul și Camera Deputaților vor primi bani în plus pentru plata sumelor forfetare către parlamentari, sume din care sunt plătiți angajații birourilor parlamentare. Deh, dacă, tot în iulie, s-a stabilit, după cum a dezvăluit, în exclusivitate, Select News:

  1. Indexarea sau majorarea sumelor forfetare pe măsura indexării sau majorării indemnizațiilor și, totodată, acordarea sumelor forfetare și pe durata vacanțelor parlamentare!
  2. Au fost desființate plafoanele (individuale), ca procente din sumele forfetare, pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) pentru carburanții și lubrifianții necesari transportului cu autoturismul (20% în vechiul normativ); b)pentru furnituri de birou și consumabile (15%); c) pentru cheltuieli de protocol (7%) și d) materiale de curățenie (4%). În total, 46%. A fost introdus un plafon global, de 50%, pentru toate aceste cheltuieli. În plus, s-a prevăzut că sumele necheltuite într-o lună se reportează pentru lunile următoare!
  3. S-a extins foarte mult aria cheltuielilor decontabile din sumele forfetare. În vechea hotărâre exista un articol cu o formularea relativ succintă. Cităm: „Art. 14. – În exercitarea mandatului, deputații și senatorii vor mai putea efectua din suma forfetară cheltuieli privind serviciile medicale la angajarea personalului din cadrul birourilor parlamentare, cheltuieli pentru multiplicare documente, anunțuri în mass-media, precum și pentru alte prestații similare”. În noua hotărâre au fost prevăzute nu mai puțin de 17 categorii de cheltuieli decontabile. Practic, e greu ca un parlamentar să își poată imagina ce NU poate face cu banii din sumele forfetare. Între altele, sunt decontabile „difuzarea de clipuri promoționale radio-tv”, „taxa pentru parcarea autoturismului la aeroportul cel mai apropiat de domiciliu”, „expedieri poștale simple și postmesager”.

În plus, recent, s-a decis suplimentarea locurilor din mai multe comisii parlamentare permanente. Aceasta înseamnă majorare de cheltuieli, fiindcă membrii comisiilor permenente primesc indemnizații sensibil sporite și, totodată, sume în plus pentru cheltuielile forfetare.

Conform proiectului de rectificare obținut de MEDIAFAX:

– Bugetul Președinției va scădea cu 1,1 milioane lei, cel al Curții Constituționale – cu 400.000 lei, iar cel al Agenției Naționale de Integritate – cu 1,1 milioane lei.

– De alocări suplimentare vor beneficia Senatul (9,2 milioane lei), Camera Deputaților (12 milioane lei), SRI (27,5 milioane lei), SIE (6,1 milioane lei), STS (5,1 milioane lei), Afacerile Interne, Justiția, Externe și Camera Deputaților.

– Tăieri de bugete vor fi operate Ministerul Muncii (cu 520,4 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (315,1 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” (-280,0 milioane lei), titlul 55 „Alte transferuri” (-21 milioane lei) și bunuri și titlul 20 „Bunuri si Servicii” (-6 milioane lei)) Ministerul Mediului (178,1 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-200,0 milioane lei)), Ministerul Transporturilor (134,3 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-225,1 milioane lei). De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea sumei de 190,0 milioane lei pentru pentru finanțarea în anul 2013 a proiectelor de investiții la magistralele de metrou), Ministerul Economiei: (62,2 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-42,8 milioane lei) și la titlul 71 „Active nefinanciare” (-7,3 milioane lei)), Ministerul Sănătății (54,5 milioane lei), Ministerul pentru Societatea Informațională (50,8 milioane lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (46,9 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 20  „Bunuri și servicii” (-11,8 milioane lei), titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-30,0 milioane lei) și titlul 71 „Active nefinanciare” (-11,4 milioane lei)), Ministerul Finanțelor Publice (46,5 milioane lei), Ministerul Apărării Naționale (33,5 milioane lei) și tot Ministerul Finanțelor Publice, dal la “Acțiuni Generale” (451,6 milioane lei).

– Ministerul Afacerilor Interne va primi 104 milioane lei, Ministerul  Justiției – 99,2 milioane lei, Ministerul Afacerilor Externe- 13 milioane lei, Camera Deputaților- 12 milioane lei, iar Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor- 23 milioane lei, fonduri necesare pentru asigurarea sumelor aferente “Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ținerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om”.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se diminuează, pe sold, cu 2.909,0 milioane lei. Cheltuielile bugetului  de stat pe anul 2013, se diminuează, pe  sold, cu  suma  de 1.635,5  milioane lei.

Proiectul prevede majorarea deficitului bugetului general consolidat de la 14.700 milioane, respectiv 2,3% din produsul intern brut, la 15.900 milioane lei, respectiv 2,5% din produsul intern brut, în bază cash. Suma de 1,2 miliarde lei cu care se majorează deficitul bugetar se alocă suplimentar pentru cofinanțarea națională aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Ministerul Finanțelor a anunțat că deficitul în bază ESA va coborâ de la aproape 3% din PIB în 2012 la 2,6% din PIB în acest an.

Loading

Comments

comments