Pe site-ul Ministerului Justiției au fost publicate formele actualizate ale Codului penal și Codului de procedură penală

Începând din  data de 1 februarie 2014,  sistemul judiciar penal din România va fi guvernat de o nouă legislație.  Este vorba de un nou Cod penal, un nou Cod de procedură penală, dar și de alte legi organice. Întregul pachet legislativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției.  Într-un comunicat de presă, instituția precizează următoarele:

“În continuarea demersurilor realizate în scopul informării
publicului asupra dispozițiilor actelor normative cuprinse în pachetul de
reformă a legislației penale, procesual penale și execuțional penale, și
având în vedere faptul că noile reglementări urmează a intra în vigoare la 1
februarie 2014, Ministerul Justiției pune la dispoziție formele actualizate
ale actelor normative care vizează domeniul dreptului penal, respectiv:

*    Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal,
publicată în Monitorul Oficial  nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările
și completările ulterioare;
*    Legea nr. 135 /2010 privind Codul de procedură penală,
publicată în Monitorul Oficial  nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările
și completările ulterioare;
*    Legea nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea și
funcționarea sistemului de probațiune, publicată în Monitorul Oficial nr.
512 din 14 august 2013;
*    Legea nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în
Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013;
*    Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 514
din 14 august 2013”.

Documentele mentionate mai sus pot fi consultate prin accesarea urmatorului link:

http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/NoileCoduri/ncp_ncpp_05092013/tabid/2604/Default.aspx

 6,758 total views,  1 views today

Comments

comments