Carrefour a câștigat războiul cu „pamperșii”

Viorel Gug Foto: Facebook

Rețeaua magazinelor Carrefour România Sursa: carrefour.ro

Rețeaua magazinelor Carrefour România
Sursa: carrefour.ro

viorel gug

Viorel Gug
Foto: Facebook

 

UPDATE: Rețeaua de retail Carrefour a obținut, joi, în instanță suspendarea procedurii de intrare în insolvență, anunță Mediafax.

Știrea inițială (1 ianuarie 2014):

„Regele” autohton al pamperșilor a băgat Carrefour România în insolvență

Singurul și micul producător român de scutece, cu doar 8 angajați și o cifră de afaceri de 1,7 milioane de lei conform ultimului bilanț (2012) , a reușit să câștige prima rundă a confruntării juridice cu gigantul Carrefour, obținând la Tribunalul București o sentință prin care a fost declanșată insolvența reprezentanței din România a retailer-ului francez.

Sentința a fost pronunțată pe data de 23 decembrie 2013 (vezi mai jos conținutul sentinței, obținut prin intermediul platformei vrajitorul.eu).

Este a doua victorie de răsunet a GSL Logistic din București, producătorul scutecelor Gughis, care în 2012 a obținut în instanță executarea silită a CFR Călători.

Patronul GSL Logistic este Viorel Gug, un om de afaceri bucureștean în vârstă de 54 de ani, despre care se spune că ar fi un apropiat al președintelui PDL, Vasile Blaga, ambii fiind originari din județul Bihor. Există unele aspecte tulburi ale modului în care Gug s-a lansat în afaceri, Ziua de Cluj acuzându-l de malversațiuni în falimentarea Farmasorb Dej, în combinație cu fostul edil al urbei, Ioan Ungur.

Într-un interviu acordat, cu nouă ani în urmă, publicației Capital, Viorel Gug, cel supranumit, pe atunci, „regele pamperșilor”, spunea că negocia de ani de zile cu marii retaileri distribuirea produselor sale. Se vede că, finalmente, negocierile au fost încununate de succes, dar  „mariajul” nu a fost unul satisfăcător, cel puțin în cazul Carrefour.

Conform Ziarului Financiar, Carrefour România a cumulat o datorie de 800.000 de lei către firma lui Gug. Conform unui comunicat al comerciantului francez, datoria a fost achitată integral. Carrefour contestă, în aceste condiții, temeinicia sentinței, iar apelul se va judeca săptămâna viitoare. „Situatia financiara a Carrefour Romania SA este extrem de solida (…) Informăm pe această cale toți partenerii noștri (furnizori, clienți, consumatori) că activitatea Carrefour Romania SA se desfășoară în condiții normale, societatea urmand a-si respecta  toate obligațiile, potrivit contractelor încheiate”, se arată în comunicat.

Carrefour România, care operează în România 25 de hipermarketuri omonime, a încheiat anul 2012 cu afaceri de 962 de milioane de euro (4,3 miliarde de lei) și profit de 23 de milioane de euro.

 

Sențința în dosarul GSL Logistic vs Carrefour România

Dosar
Numar : 21867/3/2013
Data : 14.06.2013
Institutie : TribunalulBUCURESTI
Departament : Secția a-VII-a Civilă
Categorie caz : Faliment
Stadiu procesual : Fond
Obiect : procedura insolvenței – societăți pe acțiuni
Parti SC GSL LOGISTIC SRL(Creditor)
SC CARREFOUR ROMÂNIA SA(Debitor)
Sedinte Complet : C5
Data : 30.04.2014 , ora 09:00
Solutie : –
Sumar solutie : –
Complet : C5
Data : 23.12.2013 , ora 09:00
Solutie : Admite cererea
Sumar solutie :

Respinge contestația formulată de debitoare ca neîntemeiată.
Admite cererea introductivă formulată de creditor.
În baza art. 33 al. 4, raportat la art. 31 alin. 1-2 din Legea 85/2006, deschide procedura generală a insolventei.
Decade debitoarea din dreptul de a formula un plan de reorganizare a activității în condițiile art. 94 din lege. Ordonă ridicarea dreptului de administrare al debitoarei și dispune încetarea mandatului administratorilor statutari ai debitoarei.
Desemneaza provizoriu, până la prima adunarea a creditorilor, administrator judiciar pe RODICOM IPURL și EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, cu o retributie lunara de 2000 lei, exclusiv TVA pentru fiecare din averea debitoarei si care vor indeplini principalele atributii prevazute de art 20 din Lege.
Pune in vedere administratorului judiciar prevederile art 252 din Legea 31/1990 republicata si dispune mentinerea la ORC – Bucuresti a reprezentantilor permanenti ai administratorului judiciar.
Daca administratorul judiciar refuza numirea pe motive temeinice, va notifica judecatorul sindic in termen de 5 zile de la comunicare sedtintei de numire, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi de 500 – 1000 lei in caz de necomunicarea refuzului.
Administratorul judiciar va notifica : creditorii, debitoarea, actionarii/asociatii si ORC – Bucuresti, conf. Art. 61 alin.1-2 din Lege, si va cuprinde:
1. termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor la 23.02.2014.
2. termenul de verificarea creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 23.03.2014.
3.termenul de definitivarea tabelului creantelor la 23.04.2014.
4.termenul pentru solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar la 13.04.2014.
5. locul si data, ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor.
Notificarea se va publica, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulație si in Buletinul Procedurilor de Insolventa.
In termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de deschidere a procedurii, debitoarea va public ape paginile de internet proprii, daca le detine sau le administreaza informatii referitoare la starea societatii, precum si nr., data si instanta care a pronuntat hotararea.
Daca debitoarea are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau inregistrarii in Registru de publicitate, administratorul judiciar va emite autoritatilor, ori institutiilor care detin aceste registre o copie de pe sedinta pentru a se face mentiunea respectiva.
Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele prevăzute de art.28 al.1 din Lege.
Conform acestor documente si in urma examinarii situatiei economice a debitoarei, administratorul judiciar va intocmi in termen de 20 de zile, de la desemnare un raport de activitate prin care va propune fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie de 50 de zile prevazuta de Lege.
In functie de cuprinsul raportului si in conditiile si termenele prevazute de art 94 din lege, administratorul judiciar va putea elabora un plan de reorganizare a activitatii debitoarei.
In termen de 40 de zile de la desemnare, administratorul judiciar va intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila pentru a putea fi angajata raspunderea patrimoniala a acestora in conditiile art 138 din Lege.
Lunar, administratorul judiciar va prezenta un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii, sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile debitoarei, care se va pune la dosarul cauzei, iar un extras din raport se va publica in Buletinul Procedurilor de Insolventa.
In vederea îndeplinirii atribibuțiilor sale, administratorul judiciar ,va putea desemna persoane de specialitate, in conditiile art. 23 din Lege.
Administratorii judiciari vor inventaria patrimoniul debitoarei și vor lua măsuri pentru conservarea bunurilor, aplicând sigilii acolo unde este cazul, va întocmi bilanțul de deschiderea procedurii conform Legii nr.82/1991din Legea contabilitatii, si va depune diligențe pentru recuperarea creanțelor debitoarei.
Pe durata perioadei de obeservație administratorii judiciari se vor îngriji de redimensionarea organigramei asftel încât să corespundă acestei etape și va asigura continuarea activității debitoarei.
De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, respectiv orice termene de prescriptie a acestor actiuni.
În acest scop sentința de deschidere se va comunica la instanta judiciara in a caror jurisdictie se afla sediul debitoarei, respectiv tuturor bancilor unde debitoarea are deschise conturi pentru suspendarea actiunilor.
Ordona bancilor unde debitoarea are disponibil banesc sa nu dispuna de acesta fara un ordin al administratorului judiciar, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi de la 4.000 lei – 10.000 lei, sau o raspundere pentru prejudiciul creat.
Pe perioada de observatie, debitoarea va putea sa continue desfasurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditori cunoscuti, care se incadreaza in conditii obisnuite de exercitare a activitatii curente, sub conducerea administratorului judiciar.
Administratorii judiciari vor mentine sau denunta contractele încheiate de debitoare în functie de necesitate si oportunitatea lor, iar acolo unde se impune va solicita anularea actelor frauduloase încheiate în dauna creditorilor si a oricăror transferuri patrimoniale, in conditiile art. 80-81 din Lege.
Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificarte, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii, respectiv a creantelor bugetare rezultate din titluri executorii necontestate în termenele prev.de legi speciale, pentru a se stabili legitimitatea, valoarea exactă si prioritatea fiecarei creante.
Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valoarea lor in lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii.
Titularii creantelor sub conditie suspensiva la data deschiderii procedurii, inclusiv creantelor a caror valorificare este conditionata de executarea in prealabil a debitului principal, vor fi indreptatiti sa voteze si sa participe la distribuiri numai dupa indeplinirea conditiilor respective.
Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie, vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala.
Dispune ca administratorul judiciar sa intocmeasca si sa inregistreze la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei in conditiile art 72 din Lege.
Contestatiile formulate la tabelul preliminar de persoanele prevazute la art. 73 al. 1 din Lege se vor judeca in dosare separate conform hotararii 425/23.07.2011 a C.S.M.
Dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes detinute de debitoare in registrele speciale de evidență, ori în conturile înregistrate electronic.
Administratorii judiciari vor lua masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform.cu Legii 16/96 sa le selectioneze si sa intocmeasca proces verbal de predare – primire cu unitatile abilitate pentru pastrarea arhivelor, conform art.11, 18, 18 ind.1 si art.34 din aceasta Lege.
In temeiul art.1 lit.f din L.10/2001, privind retrogedarea imobilelor preluate abuziv, administratorul judiciar va verifica dacă debitoarea nu detine bunuri mobile în patrimoniu care au fost preluate abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989 si care pot face obiectul unor cereri de restituire în natură formulată de cei îndreptatiti.
După rămînerea irevocabilă a hotarîrii de deschiderea procedurii, toate actele si corespondenta emise de debitoare si adm.judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu si cu caractere vizibile ,în limba română, encgleză si franceză mentiunea „ IN INSOLVENTA”,” IN INSOLVENCY” „EN PROCEDURE COLLECTIVE”.
Obliga debitoarea sa puna la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cu privire la activitatea si patrimoniul său, precum si lisata cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate in cele, 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
Fixeaza termen pentru prima adunare a creditorilor la data 28.03.2014 prezidata de administratorul judiciar cu urmatoarea ordine de :
– prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar in conditiile art 59 si 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observatie sau de trecere la procedura falimentului.
– alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori in conditiile art 16 al 1-2 ;
– confirmarea / infirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de instanta sau desemnarea unui administrator judiciar de creditorul majoritar asa cum prevede art. 19 al.2-2 indice 1 din Lege si stabilirea remuneratiei acestuia.
– probleme diverse.
La adunarea creditorilor vo participa si un delegat din randul salariatilor.
Deliberarile si hotararea adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces – verbal, in conditiile art. 14 al.6 din Lege si se va depune, prin grija administratorului judiciar, la dosarul cauzei, in termen de 2 zile de la adunarea creditorilor.
In temeiul art 18 art. 3 pct. 26 din Lege, in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, dispune ca adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitoarei sa desemneze un administrator special, persoana fizica sau juridica, si care va indeplini atributiile prevazute de art. 18 al. 2 din Lege.
Dispune ca administratorul judiciar sa deschida un cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii in termen de 2 zile de la notificarea procedurii, daca debitoarea nu se conformeaza acestei obligatii.
Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la data de 30.04.2014 ora 09,00 la sediul tribunalului si cand administratorul judiciar va expune, in sinteza, masurile efectuate.
Cu apel in 30 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică, azi, 23.12.2013.

 

Data pronuntare : 23.12.2013
Document sedinta : Hotarareintermediara
Numar document : 11175/2013
Data document : 23.12.2013
Complet : C5
Data : 18.12.2013 , ora 09:00
Solutie : Amână pronunțarea
Sumar solutie : Amână pronunțarea la data de 23.12.2013.
Data pronuntare : 18.12.2013
Document sedinta : incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data document : 18.12.2013
Complet : C5
Data : 27.11.2013 , ora 09:00
Solutie : Repus pe rol
Sumar solutie : Repune cauza pe rol pentru completarea probatoriului.
Se va cita debitoare cu mențiunea de a timbra contestația sub sanțiunea netimbrării.
Cu apel odată cu fondul.
Termen la 18.12.2013.
Pronunțată în ședință publică, azi, 27.11.2013.

 

Data pronuntare : 27.11.2013
Document sedinta : incheieredesedinta
Data document : 27.11.2013
Complet : C5
Data : 20.11.2013 , ora 09:00
Solutie : Amână pronunțarea
Sumar solutie : Amână pronunțarea la data de 27.11.2013.
Data pronuntare : 20.11.2013
Document sedinta : incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data document : 20.11.2013
Cai de atac Data declarare : 27.12.2013
Parte declaratoare :
Tip cale atac : Apel

Loading

Comments

comments