Numărul absolvenților care se înregistrează pentru indemnizația de șomaj este în creștere

somaj

Aproximativ 17.500 absolvenți s-au înregistrat pentru indemnizația de șomaj, în primele trei săptămâni din luna iulie, de peste patru ori mai mulți decât în luna precedentă, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclus în proiectul european ‘Fii informat!’.

Dintre cei 17.501 de absolvenți înregistrați în perioada 1-21 iulie, 16.297 provin din învățământul liceal și post-liceal, 364 din învățământul primar, gimnazial și profesional, iar 840 – din învățământul universitar.

În luna precedentă, pentru a primi indemnizația de șomaj s-au înregistrat la serviciul public de ocupare 3.970 absolvenți, dintre care 3.404 provin din învățământul liceal și post-liceal, 466 din învățământul primar, gimnazial și profesional, iar 100 din învățământul universitar.

ANOFM și structurile sale teritoriale mai oferă absolvenților informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită.

Absolvenții pot obține indemnizație de șomaj în cazul în care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă și dacă în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu sau reședință sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat. De asemenea, indemnizația se acordă de la data absolvirii școlilor speciale, pentru persoane cu handicap.

Data absolvirii este prima zi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ, dacă în cuprinsul documentului nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți se acordă la cerere, pe o perioadă de șase luni, și are valoarea de 250 lei pe lună, reprezentând 50% din indicatorul social de referință. Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii și se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Proiectul ‘Fii informat!’ este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial ‘Dezvoltarea Resurselor Umane’ (POSDRU) și are care obiectiv creșterea calității, eficienței și gradului de vizibilitate a serviciilor publice de ocupare în rândul clienților și potențialilor clienți.

Loading

Comments

comments