Una din șase companii mari din România sunt în pragul insolvenței

Ilustrație: lexcafe.ro

Ilustrație: lexcafe.ro

Peste 60% din cele 19.832 de companii din România cu active de peste 1 milion de euro se află în situație de dificultate economică, caracterizată prin lipsa de lichiditate și supraîndatorare. În anul 2012, pierderile cumulate ale acestora au fost de 4,8 miliarde de euro, în timp ce datoriile totale erau de 85,55 miliarde euro. Datele fac parte dintr-un studiu privind solvabilitatea companiilor din România realizat de specialiștii CIT Restructuring, parte a CITR Group.

Câteva dintre concluziile studiului:

  • În 2012, 13.169 companii au generat 7,12 miliarde euro profit, iar 6.663 companii au înregistrat 4,80 miliarde euro pierdere;
  • 56% dintre companiile care au generat profit în 2012 au o marjă mică de profit – sub 5%;
  • Decalajul dintre companiile care generează profit și cele care generează pierderi crește în fiecare an;
  • Datoriile cumulate ale companiilor analizate sunt de 4 ori mai mari decât valoarea totală a creditelor acordate companiilor din România în 2012, raportate la BNR; intrarea în insolvență a companiilor cu pierderi periclitează și companiile care au de recuperat datoriile respective, pe principiul dominoului;
  • Sectorul care generează cele mai mari pierderi, dar și cele mai mari profituri este cel imobiliar; dacă se împart pierderile totale din sector (1,367 miliarde de euro) la numărul salariaților, rezultă o pierdere de peste 168.000 de euro / salariat;
  • 16% dintre companiile analizate sunt în stare iminentă de insolvență;
  • peste 20% din populația activă a României este angajată în opt mii de companii profitabile, cu o cifră de afaceri ce reprezintă 60% din PIB-ul României.
  • Există perspectiva dezvoltării unor soluții viabile de restructurare în afara procedurii de insolvență.

„Urmărim atent evoluția companiilor cu impact în economie, iar parcursul acestora din ultimii ani arată că principalele probleme la nivelul companiilor rămân aceleași: lipsa de lichidități și supraîndatorarea. Practica ne-a confirmat că ele nu se remediază de la sine, iar numărul companiilor aflate în dificultate crește de la an la an, multe din acestea fiind în pericol de insolvență. E nevoie de o acțiune rapidă și eficientă din partea tuturor participanțiilor la proces – stat, bănci, acționari, investitori, specialiști în restructurare – dar și de apariția unor fonduri specializate în finanțarea companiilor aflate în dificultate și de crearea unui cadru legislativ care să favorizeze procesul de restructurare. Se simte nevoia dezvoltării unei piețe secundare de finanțare, specilizată în restructurări. Analiza arată că situația actuală poate fi schimbată și că o soluție poate veni din alinierea tuturor constrângerilor și intereselor individuale într-unul colectiv, pentru a crea un cadru care să dezvolte interesul investitorilor pentru această piață specializată. Un rol important în acest proces îi revine statului, care prin acțiuni eficiente poate evita consecințe negative semnificative cu caracter economic și social”, a declarat Rudolf Vizental, CEO CIT Restructuring.  

Sectoarele de activitate din România care au generat cele mai multe pierderi concentrează peste 2.800 de companii. Cele mai mari pierderi se înregistrează în domeniul imobiliar, unde sunt concentrate 2.300 de societăți, adică 12% din totalul companiilor cuprinse în analiză. Pierderi majore înregistrează și cele din transporturi căi ferate, producție auto, energie electrică, producție metale, media, sectorul hotelier, cel al producției de nave și al telecomunicațiilor. Aceste companii reprezintă 42% din totalul companiilor analizate și au acumulat 49% din pierderile totale.

Nr. crt. Sector de activitate cu pierdere Număr societăți

1

Imobiliare

2.398

2

Producție energie electrică

196

3

Sector hotelier

176

4

Telecomunicații

15

5

Furnizare abur și aer condiționat (CET)

15

6

Producție metale

13

7

Media

11

8

Producție auto

8

9

Transport căi ferate

7

10

Producție nave

7

Total top 10

2.846

Total societăți cu pierdere

6.663

Pondere în total

42,71%

Ponderea majoritară a companiilor neprofitabile este în București și Ilfov (43,7%), urmate de Timiș și Sibiu (fiecare cu 34%), Constanța și Brașov (fiecare cu 32%), Cluj, Prahova, Iași, Galați și Dolj, (fiecare sub 30%).

Top zece al activităților generatoare de profit este deschis tot de sectorul imobiliar, însă doar 1.500 de companii din acest domeniu sunt pe plus. Îl urmează cel al telecomunicațiilor, al comerțului cu energie electrică, producție componente auto, agricultură, construcții, sectorul farmaceutic, consultanță, producție energie electrică și comerțul cu tutun. Cele zece sectoare performante din România au realizat în 2012 un profit de peste 2,2 mld euro, 32,15% din profitul total al companiilor cu impact și înglobează 21,88% dintre companiile analizate.

Nr. crt.

Sector de activitate cu profit

Număr societăți

1

Imobiliare

1.499

2

Agricultură

493

3

Consultanță

220

4

Construcții

203

5

Sector farmaceutic

174

6

Producție energie electrică

105

7

Producție componente auto

76

8

Comerț energie electrică

48

9

Telecomunicații

46

10

Comerț tutun

17

Total top 10

2.881

Total societăți cu profit

13.169

Pondere în total

21,88%

Faptul că trei sectoare de activitate se regăsesc atât în topul sectoarelor generatoare de pierderi, cât și în al celor generatoare de profit, demonstreză că problemele sunt la nivel micro, nu neapărat la nivel sectorial.

Doar 6.800 dintre companiile analizate au avut o solvabilitate sănătoasă în anul 2012, de peste 200%, iar alte 4.000 sunt insolvabile (20% din totalul celor analizate). Solvabilitatea indică ponderea activului total în datoriile totale, și arată rata de acoperire a datoriilor. 

Specialiștii CIT Restructuring apreciază că lipsa de intervenție în restructurarea companiilor aflate în dificultate va avea efecte în lanț: creanțe nerecuperabile, inclusiv bugetare, venituri viitoare nerealizate (impozite, TVA etc.), dar și o posibilă creștere a ratei șomajului cu 2-3%.

Această situație de dificultate reprezintă însă în același timp și o posibilă oportunitate pentru mulți investitori specializați. În mod inevitabil se va dezvolta o piață de nișă în activitatea de finanțare în scopul restructurării.

Analiza completă poate fi accesată online pe www.citrestructuring.ro.

Loading

Comments

comments