Patriarhul Daniel este eco

sursa foto: patriarhia.ro

sursa foto: patriarhia.ro

Pe site-ul oficial al Patriarhiei Române a fost publicată pastorala de Crăciun a patriarhului Daniel cu titlul „Nașterea Domnului. Bucuria cerului și a pământului”. O temă abordată în pastorală este protecția mediului. Aceasta, în contextul protestelor împotriva explorării gazelor de șist.

Primul paragraf despre obligarea protecției mediului este un preambul deoarece se folosește ca punct de referință prima carte a Bibliei, Geneza: „Întrucât lumea a fost creată din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, iar omul a fost numit stăpân peste tot pământul” (Geneza 1, 28). La acest verset, patriarhul preciza că „ne revine responsabilitatea pentru întreaga natură, care trebuie mereu cultivată ca dar al lui Dumnezeu, pentru noi și pentru generațiile viitoare”.

Cel de-al doilea paragraf al pastoralei patriarhului Bisericii Ortodoxe Române începe cu un citat consistent preluat din lucrarea părintelui Dumitru Stăniloae intitulată Teologia Dogmatică Ortodoxă a cărui idee principală este că natura este condiția existenței atât a omului singular cât și al solidarității umane, iar prin otrăvirea, sterilizarea și otrăvirea naturii omul face imposibilă existența sa și a celorlalți oameni.

Patriarhul Daniel continuă: „Între creație și Creator, între dar și Dăruitor există o legătură de viață, pe care Sfânta Scriptură o descrie ca fiind: „legământul veșnic dintre Mine (Dumnezeu) și pământ și tot sufletul viu din tot trupul ce este pământ” (Facerea 9, 16). Dacă noi consumăm totul și degradăm totul din natură (creație), dovedind lipsă de respect sau nerecunoștință față de Creator și nepăsare față de darurile primite de la El, ce transmitem generațiilor viitoare? Binecuvântare sau poluare? Pământ lucrat și sfințit sau pământ degradat și pustiit? Totuși, putem transmite generațiilor viitoare și bogăție și înțelepciune, dacă gândirea noastră este creatoare de valori, iar voința noastră este promotoare a coresponsabilității și a cooperării practice la nivel național și planetar”.

Pe lângă aceasta, pastorala patriarhului Daniel anunță că anul 2014 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul Omagial al Sfintei Spovedanii și Sfintei Împărtășaniei” și „Anul Comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”.

Pastorala va fi citită în toate bisericile ortodoxe române la liturghia de Crăciun.

Autor: George SPIRIDON

Loading

Comments

comments