Noua politică de coeziune a PE pentru investirea a 325 miliarde de euro în proiecte de dezvoltare regională

EURO

Membrii PE au emis noi reglementări pentru investirea a 325 miliaone de euro pentru proiecte de dezvoltare regională destinată peioadei 2014-2020, sumă aprobată de Comitetul pentru Dezvoltare Regională. Fondul, aproximativ o treime din bugetul UE, va sprijini creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă. Membrii PE au dat asigurări că partenerii localai și regionali vor avea putere mai mare de decizie, temele planurilor de bază vor fi mult mai flexibile iar politica locală se va concentra mai mult și mai îndeaproape de problemele de mediu.

“După multe luni de negociei intense, multumită insistențelor echipei mele de negociatori, am ajuns la o înțelegere cu Consiliul pentru mai mult de 90% din tot pachetul legislativ și pentru imbunătățirea considerabilă a reglementărilor și o eficientizare a viitoarei Politici de Coeziune. Vom munci din greu pentru a ajunge la un compromis cu CE în privința problemelor rămase, în vederea unui vot final în octombrie a.c. astfel încât la începutlul lui 2014 programele să devină funcționale”, a declarat președintele Comitetului pentru Dezvoltare Regională, Danuta Hübner.

Noul “cadru strategic comun” prevede o singură sursă de ghidare pentru toate cele cinci fonduri de dezvoltare regională, astfel se integrează mai bine politicile UE și se simplifică procedurile. Cele cinci fonduri sunt: Fondurile Europene pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European Agricol și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul Europena Maritim și Piscicol (FEMP).

Pentru a maximiza impactul proiectelor, statelor membre le va fi permisă combinarea fondurilor FEDR, FSE și FC constituind un program de fonduri multiple. Parlamentul a optimizat regulamentele pentru a permite o mai mare flexibilitate în croirea de soluții pentru necesitățile specifice diverselor regiuni.

Membrii PE au revizuit, de asemeni, regulamentele înțelegerilor cu partenerii pentru a da, autorităților regionale și locale, mai multă libertate de decizie în implementare și planificare.

Membrii PE au acceptat că stabilirea condițiilor performanțelor poate ajuta la eficientizarea politicii de dezvoltare regională dar se va opune în continuare la condiționarea finanțărilor pe considerentul performanței macro-economice.

“Cu noul set de reguli am câștigat de asemeni întărirea Fondului Social European. De abia acum, regiunile pot începe finalizarea dezvoltării programenlor operaționale. Compromisul la care s-a ajuns este un semnal către statele membre că UE dorește să crească investițiile pentru a-și îndeplini țelurile sociale” a declarat Constanze Krehl, co-raportor pentru Dispozițiile Comune.

Noile reguli vor concentra investițiile pe un număr mic de teme legate de țintele “Europa 2020” (strategia inițiala de creștere a UE). Membrii PE au inseat și anumite excepții pentru a permite și mai multă flexibilitatea, în mod special pentru FERD și pentru noua categorie a regiunilor aflate “în tranziție” economică.

“Noul Fond de Coeziune va fi inovativ și ecologic. Eficiența energetică și energia regenerabilă folosită în locuințe, înalta eficență a cogenerării de căldură și enegie electrică, plus investiția cheie din sectoarele deșeurilor și apei vor fi toate eligibile pentru fonduri”, a declarat raportorul Fondului pentru Coeziune, Victor Boștinaru.

Schema “Cooperarării Teritoriale Europene” devine obiectivul politicii de coeziune. De asemeni, noi forme de cooperări teritoriale, precum strategiile macro-regionale și din bazinele mărilor vor fi recunoscute.

“Este pentru prima oară când există reguli spearate și cuprinzătoare pentru țelul Cooperării Teritoriale Europene ceea ce ar trebui să aducă claritate în toate programele. Cu o mai bună concentrare tematică, pogramele vor continua să crească în importanță și să atace problemele cu care regiunile se confruntă și totodată cu efectele reducerii granițelor ca și bariere legale, administrative și fizice din interiorul UE” a spus Riikka Pakarinen raportorul penrtu Cooperare Terirorială Europeană.

Viitoarele Grupări Europene ale Cooperărilor Teritoriale (GECT) vor fi capabile să contribuie la cooperarea teritorială nu numai între regiunile statelor UE dar și cu state terțe vecine. Această evoluție, comparativ cu regulamentele actuale, are cea mai mare prioritate pentru Parlament, ceea ce ar permite Guianei Franceze, de pildă, să implementeze proiecte de cooperare teritorială cu Brazilia sau Surinam prin GETC.

Loading

Comments

comments