Legea care permite vânzarea terenurilor agricole către străini a fost promulgată

Conform unui comunicat al Administrației prezidențiale citat de Mediafax, președintele Băsescu a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Camera Deputaților, forul decizional în privința acestui proiect, a adoptat în 18 februarie legea, admițând în parte obiecțiile președintelui din cererea de reexaminare a acestui proiect.

Conform ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, „cetățeanul care dorește să vândă nu trebuie să facă decât un singur drum la primărie unde trebuie să meargă cu oferta pe care o are pentru vânzarea terenului respectiv, după care așteaptă acasă, primăria îi va transmite acasă, pe cale poștală, avizul pentru vânzare sau dacă sunt alte probleme. Sub aspectul vânzătorului, procesul se simplifică și prin faptul că nu se plătește niciun fel de taxă, totul revine în sarcina primăriilor”.

El a spus că se extinde dreptul de preemțiune și se dă posibilitatea celor care sunt coproprietari și celor care sunt arendași, dar și statului să intervină.

În urma reexaminării s-a clarificat faptul că sunt două instituții care se ocupă cu piața financiară, una fiind ADS, cu rolul de a cumpăra terenuri, și nu de a vinde, și va fi și o Direcție în Ministerul Agriculturii, care se va ocupa cu eliberarea avizului necesar pentru a reglementa piața funciară.

Conform legii, vânzătorul înregistrează la primărie o cerere prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor. Cererea este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol întocmită după un model prestabilit și de documentele doveditoare prevăzute în normele metodologice de aplicare a legii, care se vor adopta ulterior.

În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligația să afișeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său sau pe pagina de internet. Primăria are obligația de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afișare, ale ofertei de vânzare și ale documentelor doveditoare în termen de 3 zile.

Titularul dreptului de preempțiune trebuie ca în termenul de 30 de zile să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată. În cazul în care mai mulți preemptori de rang diferit își manifestă în scris intenția de cumpărare, la același preț și în aceleași condiții, vânzătorul va alege preemptorul, potențial cumpărător, și va comunica numele acestuia primăriei. În cazul în care mai mulți preemptori de același rang își manifestă în scris intenția de cumpărare și niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la același preț și în aceleași condiții, vânzătorul va alege dintre aceștia și va comunica numele acestuia primăriei.

Dacă niciunul dintre titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, urmând ca vânzătorul să înștiințeze în scris primăria despre aceasta.

Vânzarea liberă a terenului la un preț mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiții mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută.

Conform Tratatului de aderare la UE, România s-a angajat ca la 1 ianuarie 2014 să liberalizeze piața funciară, astfel încât cetățenii străini, persoane fizice, din comunitatea europeană să poată cumpăra fără restricții terenuri agricole.

Loading

Comments

comments