S-a lansat programul „Prima ceapă”. Credite de 15.000 – 125.000 de euro garantate de stat, pentru fermele de familie

Aveți un mic teren agricol pe care vreți să îl cultivați pentru producție proprie, destinată consumului familial, dar constatați că, fără anumite investiții, acest lucru este nerentabil? Sau intenționați să achiziționați un teren cultivabil, dar nu aveți resursele necesare?

Atunci s-ar putea să vă intereseze că tocmai a fost publicată (în nr. 364 al Monitorului Oficial, din data de 19 iunie) Ordonanța de Urgență nr. 43 pentru susținerea financiară a fermelor de familie.

În esență, normativul prevede că orice persoană care deține un mic teren cultivabil poate accesa între (până la) 15.000 și (până la) 125.000 de euro (plafonul variază în funcție de anumite criterii), în condiții avantajoase, asemănătoare celor din programul „Prima casă”. Respectiv, 80% din valoarea creditului este garantată de stat, dobânda este cea mai mică de pe piață, avansul din partea solicitantului este de 10%, perioada de creditare este de până la 10 ani, iar perioada de grație 1-3 ani. Solicitantul mai trebuie să prezinte garanții pentru diferența dintre suma negarantată de stat + dobânzile la credit și avansul achitat.

Se pot împrumuta bani și pentru achiziții de terenuri agricole, dar, în acest caz, statul va garanta doar 50% din valoarea creditului.

Iată câteva prevederi mai importante ale Ordonanței  „Prima ceapă”:

Art. 3 Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, capitolul 83.01. „Agricultura, Silvicultura; Piscicultura si Vanatoare”, titlul ,,imprumuturi’’, se aloca sumele necesare fondurilor de garantare pentru:
a) Garantarea pana la maxim 50% din valoarea creditului acordat de catre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri agricole in situatiile definite la art. 2 lit. b). Volumul creditului va reprezenta maxim 90% din valoarea suprafetelor achizitionate si minim 10 % contributia proprie a beneficiarului. Diferenta de garantii necesare pentru acoperirea integrala a creditului si a dobanzilor aferente va fi asigurata de catre imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in proprietate.
b) Garantarea pana la maxim 80% creditelor acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole, cu exceptia creditelor acordate pentru finantarea investitiilor realizate prin masura 121 din Programul National de Dezvoltare Rurala.
c) Garantarea pana la maxim 80% a microcreditelor acordate de institutiile finantatoare in baza art.14, alin. (1) si (3).

 

Art. 4

c) Beneficiarii, cu exceptia persoanelor fizice, platesc anual un comision de garantare stabilit in conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02.
d) Beneficiarii persoane fizice platesc anual un comision de garantare stabilit prin Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. In situatia in care comisionul de garantare este sub limita Comunicarii Comisiei nr. 2008/C155/02, diferenta se asigura prin implementarea unei scheme de minimis conform Regulamentului (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.

 

Art. 12

(2) Fondul se constituie din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la capitolul 83.01. „Agricultura, Silvicultura; Piscicultura si Vanatoare”, titlul ,,imprumuturi’’, din sumele existente la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale provenite din sumele rambursate in baza art. 21 din OUG 14/2010, de institutiile de credit si din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii imprumuturilor acordate Fondurilor de Garantare, in baza OUG nr. 79/2009, pentru emiterea scrisorilor de garantiei in favoarea APDRP.

 

Art. 14 Fondul se utilizeaza astfel:
1.) pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, sau obiective de investitii situate sub nivelul minim de finantare din PNDR, suma maxima este de pana la 15.000 Euro/beneficiar. Beneficiarii microcreditelor sunt fermele de familie definite la art. 2 lit.e).
2.) pentru acordarea de microcredite pentru asigurarea contributiei proprii la finantarea proiectelor de investitii in domeniul agricol cu o valoare eligibila de pana la 125 000 Euro, selectate pentru finantare prin PNDR, fermelor de familie asa cum sunt definite la art. 2 lit. e), beneficiari ai masurilor de investitii din PNDR, , suma maxima este de 75.000 Euro/beneficiar.
3.) pentru acordarea de microcredite beneficiarilor prevazuti la alin. (1.) si (2.), pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea productiei agricole, pana la maxim 25.000 Euro/beneficiar.
4.) Beneficiarii microcreditelor pot solicita o noua finantare in conditiile prevazute la alin.(1) – (3) cu conditia finalizarii obiectivelor in baza carora au primit initial microcreditarea.

 

Art. 17. – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aloca, in conditiile legii, cu dobanda sume din “Fond”, institutiilor selectate conform prevederilor art. 16, pe baza conventiilor de lucru incheiate cu acestea, in scopul acordarii de microcredite, in urmatoarele conditii:
a) termenul maxim de restituire: pana la 10 ani.
b) plafon maxim: conform solicitarii institutiei selectate si in limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
c) perioada de gratie acordata de institutiile selectate potrivit art.16 pentru beneficiarii de microcredite credite: intre 1 si 3 ani, in functie de specificul proiectului de investitii.
(1) In conventiile incheiate cu institutiile selectate vor fi prevazute sumele repartizate si alocate, termenele de restituire, conditiile de derulare a imprumutului si costurile aferente.
(2) Institutiile selectate in conditiile art. 16 vor acorda microcredite din „Fond” beneficiarilor de microcredite, in conformitate cu normele elaborate in aplicarea prevederilor prezentei Ordonante de Urgenta, precum si cu normele proprii de microcreditare aprobate de BNR

Art. 18. – Anual prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc tipurile de investitii care pot beneficia de microcredite in conditiile prezentei ordonante precum si plafonul maximum de microcreditare finantat.

Art. 19. – Termenele de rambursare a microcreditelor si de plata a dobanzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere intre beneficiarii microcreditului si institutia selectata, in functie de destinatia microcreditului si de perioada de valorificare a productiei obtinute din investitia creditata.

Art. 20. – Microcreditele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta pot fi garantate de fondurile de garantare si/sau de catre imprumutat prin garantii reale pe animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole, plantatiilor sau orice alte garantii agreate de institutiile de credit.

Art. 22 – (1) In cazul in care beneficiarul de microcredite inregistreaza restante la rambursarea microcreditelor si la plata dobanzilor aferente acestora, institutia selectata va restitui Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aceste sume din fondurile proprii.

Loading

Comments

comments