EXCLUSIV. Cum era să blocheze Petrom activitatea Curții Constituționale

Studiind Monitorul Oficial, nu se poate să nu remarci publicarea, aproape zilnică, a unor Decizii ale Curții Constituționale. Și nu se poate să nu te frapeze că, peste 99% dintre acestea sunt de respingere. Deciziile se referă la excepțiile de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor de judecată, de orice cetățean care consideră că anumite prevederi dintr-o lege care îl vizează sunt neconstituționale. Pe de altă parte, analizând statistica anuală publicată de CCR pe site-ul său, se constată că sunt mult mai frecvente deciziile favorabile la sesizările de neconstituționalitate formulate de politicieni, în cadrul controlului legilor înainte de promulgare. Se mai constată că anul 2009 a fost un adevărat „vârf de sarcină” în activitatea Curții, cu 8.823 de excepții de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor, de 12-80 de ori mai multe decât în anii 90. Din cele 8.823 de excepții, 4.844, adică mai mult de jumătate (!)au fost ridicate de o singură societate comercială – Petrom SA, care a atacat unele prevederi din Codul Muncii. Dacă ar mai fi existat câteva societăți la fel de nemulțumite de aceste prevederi și la fel de decise în a le ataca pe toate fronturile, precum Petrom, este lesne de crezut că blocajul la Curtea Constituțională ar fi fost inevitabil. Este motivul pentru care, în anul 2010, legea de organizare a și funcționare a CCR a fost modificată, astfel încât, în prezent, sesizările de neconstituționalitate nu mai blochează activitatea instanțelor – procesele merg înainte, fără a se mai aștepta decizia CCR.

Pornind de la nelămuririle legate de evoluția excepțiilor de neconstituționalitate, am adresat Curții Constituționale câteva întrebări, la care a avut amabilitatea să ne răspundă, pe larg, doamna Ruxandra Săbăreanu, secretar general al Curții Constituționale. Pentru conformitate, precizăm că aprecierea referitoare la posibilitatea blocajului activității CCR ne aparține, nefiind făcută nici oficial, nici în alt context, de d-na Săbăreanu.

 

Select News: A existat un an, 2009, cu 8823 de excepții de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor, față de o medie de sub 2000 în ceilalți ani. Ce s-a întâmplat în 2009 și ce a făcut ca evoluția ascendentă de până atunci să fie stopată?

CCR: Într-adevăr, anul 2009 este „anul de vârf” în ceea ce privește numărul de dosare intrate pe rolul Curții Constituționale în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art.146 lit.d) din Constituție): soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor, respectiv controlul de constituționalitate posterior.
Din cele 8823 excepții, nu mai puțin de 5029 au fost ridicate în materia unor dispoziții din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în special prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniuță (prin care se abrogă orice alte dispoziții contrare). Dintre acestea, în 4844 de cauze autorul excepției a fost Societatea „Petrom SA” (de exemplu, Decizia Curții Constituționale nr. 1005 din 7 iulie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 18 august 2009). Într-un număr semnificativ de cauze (976), autor al excepției au fost sindicate din învățământ, de data aceasta în materia legislației de salarizare a personalului didactic (de exemplu, Decizia nr.842 din 2 iunie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ și a celor ale art. 2 și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009; ori Decizia nr.989 din 30 iunie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ și a celor ale art. 2 și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009).
De menționat însă că un număr foarte mare de excepții (4750) a fost înregistrat și în anul următor, 2010.
Această evoluție a fost stopată prin modificarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, în sensul abrogării dispozițiilor art.29 alin.(5), care prevedeau c㠄Pe perioada soluționării excepției de neconstituționalitate judecarea cauzei se suspendă”. Or, în practica ultimilor ani, măsura suspendării de drept a judecății, ca urmare a admiterii de către instanță a cererii de sesizare a Curții, le permitea părților interesate să recurgă frecvent la ridicarea excepției de neconstituționalitate în scopuri dilatorii, de natură să afecteze celeritatea actului de justiție. De aceea textul în cauză a fost eliminat printr-o lege modificatoare (Legea nr.177/2010).

 

Select News: Numărul sesizărilor de neconstituționalitate aparținând Avocatului Poporului (46, din 2005, până în prezent) pare prea mic. Care este media sesizărilor instituțiilor complementare din Uniunea Europeană? Este activitatea Avocatului Poporului corelată cu numărul excepțiilor de neconstituționalitate din instanțele de judecată?

CCR: Despre activitatea Avocatului Poporului nu deținem statistici, cu atât mai puțin cu privire la media sesizărilor instituțiilor complementare din Uniunea Europeană”. Recomandabil este să vă adresați chiar Avocatului Poporului.
Cu toate acestea, vă sugerăm să aveți în vedere care este principalul rol al instituțiilor tip Ombudsman din Uniunea Europeană și câte dintre acestea numără între atribuții și pe aceea de a sesiza Curtea Constituțională.

 

Select News: Procentual, excepțiile admise sunt foarte puține prin comparație cu soluțiile favorabile date de CCR la sesizările politicienilor (partidelor politice). Poate fi interpretat acest fapt ca pe o tendiță a legiuitorilor de a respecta Constituția, atunci când e vorba de legislația „ordinară” și de a forța prevederile constituționale atunci când legile se referă la prevederi care afectează direct clasa politică?

CCR: Controlul posterior, prin soluționarea excepției de neconstituționalitate, se realizează asupra normelor în vigoare (legi și ordonanțe ale Guvernului), într-o cauză concretă.
Or, controlul constituționalității legilor înainte de promulgare este un control abstract, anterior, care se declanșează numai la sesizarea subiectelor enumerate de art.146 lit.a) din Constituție: Președintele României, președintele uneia dintre cele două Camere, Guvernul, Înalta Curte de Casație și Justiție, Avocatul Poporului, un număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori.
Această formă de control a priori i-a permis și îi permite minorității parlamentare – din orice legislatur㠖 nu doar „să se exprime”, ci și să își realizeze pe deplin menirea de participant activ în procesul democratic, pluralist.
Pe de altă parte, procentul de admitere trebuie analizat și din următoarea perspectivă comparativă:
–       Numărul total de sesizări în cadrul celor două tipuri de control, anterior și posterior (dacă în cazul excepției de neconstituționalitate este posibilă reiterarea acesteia de către orice justițiabil în fața oricărei instanțe, în orice proces, la orice moment, în cadrul controlului anterior subiectele sesizării sunt limitate, iar după promulgarea legii eventuala ei contestare va intra ca excepție de neconstituționalitate);
–       Autorii sesizării în cadrul controlului anterior fiind de cele mai multe ori parlamentarii, ei sunt și cei care cunosc eventualele „puncte slabe” ale legii, întrucât au participat la dezbateri;
–       Controlul anterior vizează legile; controlul posterior, legi și ordonanțe ale Guvernului, puse în aplicare;
–       Prin controlul anterior promulgării legii, Curtea Constituțională contribuie la procesul de „asanare” a legislației, indiferent de obiectul de reglementare; rezultă că odată depășit acest control, este mult mai puțin probabil ca legea să cuprindă elemente de neconstituționalitate.

dinamica
CCR

DECIZII, HOTĂRÂRI ȘI AVIZE PRONUNȚATE

 

– clasificare pe tipuri de soluții –

 

 

Anul 1992   – TOTAL 49

 

● 6 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I

*

) – 2 admise și 4 respinse;

● 43 au vizat art. 146 F (art. 144 D*)   – 43 respinse.

 

 

Anul 1993 – TOTAL 71

 

● 9 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*) – 1 admisă, 1 admisă în parte și 7

respinse;

● 2 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*)  –   2 respinse;

● 60 au vizat art. 146 D (art. 144 C*) – 4 admise, 15 admise în parte și 41

respinse.

 

Anul 1994 – TOTAL 141

 

● 10 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*) – 2 admise, 3 admise în parte și 5

respinse;

● 4 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*)  –   2 admise, 2 admise în parte;

● 126 au vizat art. 146 D (art. 144 C*) – 4 admise, 16 admise în parte și 106

respinse;

● 1 a vizat art. 146 H (art. 144 F*).

 

Anul 1995 – TOTAL 131

 

● 13 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 1 admisă, 6 admise în parte și 6

respinse;

● 2 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*)  –  2 respinse;

● 114 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)  – 5 admise, 3 admise în parte și 106

respinse;

● 2 au vizat art. 146 J (art. 144 H*).

 

 

Anul 1996 – TOTAL 225

 

● 10 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 2 admise, 3 admise în parte și 5

respinse;

● 1 a vizat art. 146 A/II  (art. 144 A/II*)   –   1 admisă;

● 137 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 4 admise, 7 admise în parte și 126

respinse;

● 77 au vizat art. 146 F (art. 144 D*)  – 77 respinse.

 

3

*

www. ccr.ro – date înregistrate până la 31 mai 2012

Categorii de atribuții prevăzute de Constituție înainte de revizuire (octombrie 2003)

3

Anul 1997 – TOTAL 716

 

● 7 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I

*

)  – 1 admisă în parte și 6 respinse;

● 1 a vizat art. 146 C  (art. 144 B*)   –   1 respinsă;

● 707 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 8 admise, 2 admise în parte și 697

respinse;

● 1 a vizat art. 146 J(art. 144 H*).

 

Anul 1998 – TOTAL 188

 

 

● 6 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 1 admisă în parte și 5 respinse;

● 2 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*)   –   1 admisă și 1 respinsă;

● 180 au vizat art. 146 D (art. 144 C*)  – 8 admise, 11 admise în parte și 161

respinse.

 

Anul 1999 – TOTAL 239

 

 

● 7 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 1 admisă în parte și 6 respinse;

● 232 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 9 admise, 9 admise în parte și 214

respinse.

 

Anul 2000 – TOTAL 326

 

 

● 2 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 1 admisă și 1 respinsă;

● 1 a vizat art. 146 A/II (art. 144 A/II*)  – 1 respinsă;

● 2 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*) – 2 respinse;

● 268 au vizat art. 146 D (art. 144 C*) – 7 admise, 6 admise în parte și 255

respinse;

● 53 au vizat art. 146 F (art. 144 D*)  – 1 admisă și 52 respinse.

 

Anul 2001 – TOTAL 354

 

 

● 6 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 2 admise și 4 respinse;

● 1 a vizat art. 146 C  (art. 144 B*) – 1 respinsă;

● 347 au vizat art. 146 D (art. 144 C*) – 6 admise, 10 admise în parte și 331

respinse.

 

Anul 2002 – TOTAL 363

 

● 4 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 1 admisă și 3 respinse;

● 2 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*)   –   2 respinse;

● 357 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 8 admise și 349 respinse.

*

Categorii de atribuții prevăzute de Constituție înainte de revizuire (octombrie 2003)

 

Anul 2003 – TOTAL 494

● 4 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I

*

)  – 1 admisă și 3 respinse;

● 3 au vizat art. 146 A/II (art. 144 A/II*)  – 1 admisă în parte și 2 respinse;

● 484 au vizat art. 146 D   (art. 144 C*)  – 9 admise, 3 admise în parte și 472

respinse;

● 3 au vizat art. 146 I(art. 144 G*).

 

Anul 2004 – TOTAL 602

 

● 5 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  –5 respinse;

● 2 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*)   –   1 admisă și 1 respinsă;

● 560 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 8 admise și 552 respinse;

● 34 au vizat art. 146 F (art. 144 D*)   – 34 respinse;

● 1 a vizat art. 146 J (art. 144 H*).

 

Anul 2005 – TOTAL 701

 

● 10 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 4 admise, 2 admise în parte și 4

respinse;

● 3 au vizat art. 146 C (art. 144 B*)  –   1 admisă și 2 admise în parte;

● 687 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 2 admise, 1 admisă în parte și 684

respinse;

● 1 a vizat art. 146 E – 1 respinsă.

 

Anul 2006 – TOTAL 953

 

● 8 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 2 admise, 1 admisă în parte și 5

respinse;

● 1 a vizat art. 146 C   (art. 144 B*)  –   1 admisă în parte;

● 943 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 11 admise și 932 respinse;

● 1 a vizat art. 146 E – 1 respinsă.

 

Anul 2007 – TOTAL 1246

 

● 17 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 10 admise și 7 respinse;

● 3 au vizat art. 146 C (art. 144 B*)  –   1 admisă, 1 admisă în parte și 1 respinsă;

● 1215 au vizat art. 146 D (art. 144 C*)    – 15 admise, 8 admise în parte și 1192

respinse;

● 2 au vizat art. 146 E – 1 admisă în parte și 1 respinsă;

● 1 a vizat art. 146 G (art. 144 E*)   – 1 respinsă;

● 1 a vizat art. 146 H(art. 144 F*);

● 6 au vizat art. 146 I(art. 144 G*) ;

● 1 a vizat art. 146 J(art. 144 H*).

 

*

Categorii de atribuții prevăzute de Constituție înainte de revizuire (octombrie 2003)

 

 

Anul 2008 – TOTAL 1416

● 15 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I

*

)  – 6 admise și 9 respinse;

● 2 au vizat art. 146 C (art. 144 B*)  –   2 admise;

● 1394 au vizat art. 146 D (art. 144 C*)    – 18 admise, 9 admise în parte și 1367

respinse;

● 5 au vizat art. 146 E – 2 admise, 1 admisă în parte și 2 respinse.

 

Anul 2009 – TOTAL 1751

 

● 13 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 7 admise, 1 admisă în parte și 5

respinse;

● 5 au vizat art. 146 C  (art. 144 B*)   –   1 admisă în parte și 4 respinse;

● 1686 au vizat art. 146 D  (art. 144 C*)   – 18 admise, 8 admise în parte și 1660

respinse;

● 4 au vizat art. 146 E – 1 admisă și 3 respinse;

● 40 au vizat art. 146 F (art. 144 D*)  -2 admise și 38 respinse;

● 2 au vizat art. 146 I(art. 144 G*);

● 1 a vizat art. 146 J(art. 144 H*).

 

Anul 2010 – TOTAL 1659

 

● 18 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 3 admise, 3 admise în parte și 12

respinse;

● 2 au vizat art. 146 C (art. 144 B*) – 2 respinse;

● 1636 au vizat art. 146 D (art. 144 C*) – 12 admise, 6 admise în parte și 1618

respinse;

● 2 au vizat art. 146 E – 2 admise;

● 1 a vizat art. 146 F (art. 144 D*) -1 respinsă.

 

Anul 2011 – TOTAL 1632

 

● 16 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 5 admise  și 11 respinse;

● 1 a vizat art. 146 A/II (art. 144 A/II*)    –   1 admisă în parte;

● 1610 au vizat art. 146 D (art. 144 C*)  – 5 admise, 7 admise în parte și 1598

respinse;

● 5 au vizat art. 146 L – 2 admise și 3 respinse.

 

Anul 2012 – TOTAL 581

 

● 5 au vizat art. 146 A/I (art. 144 A/I*)  – 3 admise, 1 admisă în parte și 1

respinsă;

● 574 au vizat art. 146 D (art. 144 C*) – 3 admise, 6 admise în parte și 565

respinse;

● 2 au vizat art. 146 L – 2 respinse.

*

Categorii de atribuții prevăzute de Constituție înainte de revizuire (octombrie 2003)

 

1,136 total views, 1 views today

Comments

comments