Cererile de acord pentru finanțare pe schema de ajutor de minimis vor fi înregistrate online

bani 1

Cererile de acord pentru finanțare pe schema de ajutor de minimis vor fi înregistrate online, în perioada 16 august – 31 octombrie, de luni până vineri, între orele 08:30 – 17:00, în limita bugetului anual alocat schemei de 400 milioane lei, precizează un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice.

MFP a publicat pe site procedura de înregistrare online a cererilor de acord pentru finanțare pe schema de ajutor de minimis. După epuizarea bugetului anual alocat schemei, sistemul informatic va respinge cererile de înregistrare online.

Potrivit MFP, după completarea cererii si parcurgerea timpului necesar pentru procesarea și verificarea informațiilor, până la sfârșitul zilei, sistemul va pune la dispoziție o recipisa de înregistrare a cererii care va conține toate datele transmise de întreprindere – ziua, ora, minutul și secunda la care a fost înregistrată online cererea de acord pentru finanțare, precum și informații privind perioada în care se poate depune sau transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice cererea de acord pentru finanțare însoțită de documentele justificative.

În urma validării înregistrării on-line a cererilor de acord pentru finanțare, firmele trebuie să le depună, însoțite de documentele justificative, sau să le transmită prin poștă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

MFP va publica zilnic, la ora 10:30, pe pagina web, lista cererilor de acord pentru finanțare înregistrate on-line până la finele zilei anterioare.

Legislația privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii (HG 274/2013) a fost modificată recent, în urma discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri.

Principalele modificări vizează extinderea cheltuielilor considerate eligibile prin includerea cheltuielilor legate de realizarea și achiziția de construcții având ca destinație prestarea altor servicii, eliminarea obligativității demonstrării eficienței economice a întreprinderii solicitante de ajutor de minimis – în următorii 3 ani de la finalizarea investiției – prin încadrarea în indicatorii prevăzuți în cadrul studiului tehnico-economic, lărgirea sferei de documente care atestă dreptul pe care îl are întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis asupra terenului, în cazul realizării de construcții, și asupra construcțiilor care reprezintă locația realizării investiției, în cazul achiziționării de echipamente.

De asemenea, a fost modificat și Ghidul solicitantului. Cele mai importante modificări se referă la actualizarea în conformitate cu modificările actului normativ, introducerea procedurii de înregistrare on-line a cererilor de acord pentru finanțare, urmând ca ulterior validării înregistrărilor, cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, să se depună sau să se transmită prin poștă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, stabilirea criteriilor de selecție a cererilor de acord pentru finanțare, în vederea asigurării transparenței procesului de soluționare.

853 total views, 2 views today

Comments

comments