EXCLUSIV. Arafat a secretizat rapoartele de control și audit de la Ministerul Sănătății

Raed Arafat Foto: vivafm.ro

Raed Arafat
Foto: vivafm.ro

Printr-un ordin de ministru dat la începutul lunii august, semnat de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Raed Arafat, și publicat, luni, în Monitorul Oficial, au fost secretizate o serie de documente care, în mod normal, sunt publice.

Ordinul 964 din 6 august 2013 „privind informațiile de interes public ce pot fi comunicate și informațiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătății”, prevede în Anexa 3 –lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității- că sunt secretizate, între altele:

–          Rapoartele de control și audit;

–          Sesizările și documentele comisiei de disciplină;

–          Registrul de intrare-ieșire a corespondenței, a actelor emise de ministrul sănătății;

–          Registrul de înregistrare a avizelor și autorizațiilor emise în aplicarea legii;

–          Listele de inventariere a bunurilor;

–          Procesele verbale de constatare a contravențiilor

–          Referatele care stau la baza aprobării actelor normative, la nivel de ordin și aprobării excepțiilor de la prevederile actelor normative

În cutuma instituțiilor publice, în cazul unor documente publice care conțin date cu caracter personal, cum sunt rapoartele de control și audit sau procesele verbale de constatare a contravențiilor, se înmânează persoanelor interesate (jurnaliștilor, în principiu) copii ale documentelor respective, în care nu apar datele cu carater personal.

Secretarul de stat Raed Arafat nu a putut fi contactat pentru a ne explica de ce aceste documente au fost secretizate în integralitatea lor.

secretizare ministerul sanatatii

Loading

Comments

comments